İptal Poliçesi

İptal Poliçesi


I - ÖDEMELER

A - Kayıt anında rezervasyon bedelinin (%100) tamamının ödenmesi gerekmektedir.

B - İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin (%100) tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

C - Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin satın alınma işlemi sırasında ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 1A maddesi ile aynıdır.

II - İPTAL-DEVİR

1- İşletme, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen konaklamanın başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, sis, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı konaklamayı iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A-Tüketici, hizmetin başlamasına 14 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B-Tüketici hizmetin başlamasından 14 günden az bir süre kala ise Tüketici rezervasyon yaptırmış olduğu oda tipinin 3 gece ücreti iptal bedeli faturalandırılacak ve kalan tutar Tüketici’ye iade edilecektir. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri otelin onayına bağlıdır.

C-İndirimli hizmetin başlamasından 14 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 14 günden az bir süre kala ise Tüketici rezervasyon yaptırmış olduğu oda tipinin 3 gece ücreti iptal bedeli faturalandırılacak ve kalan tutar Tüketici’ye iade edilecektir.

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasından 14 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 14 günden az bir süre kala ise Tüketici rezervasyon yaptırmış olduğu oda tipinin 3 gece ücreti iptal bedeli faturalandırılacak ve kalan tutar Tüketici’ye iade edilecektir.

E-Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı,iptal ve devir maddelerinin istisnasıdır.

3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 3 gün öncesine kadar Hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici,tüm iptal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce işletme’ye sunmakla yükümlüdür.

4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı Konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; İşletme tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

NOT: Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri gereğince; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek faturanızın, hizmetin sona ermesini takip eden 8. günden itibaren 1 hafta içerisinde işletmemizden teslim alınmasını rica ederiz

Satın alınan hizmet erken rezervasyon indirimli ürün ise, İptal vazgeçme hallerinde sözleşmenin II- 2c sartları geçerlidir.

arrow up Yukarı